Granit Vanga

Gęstość: 2635 kg/m3

Nasiąkliwość: 0,15 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1245 kg/m3

Ścieralność: 0,35 mm

Moduł pęknięcia: 198 kg/cm2