Granit Carpazi (Tokowski)

Gęstość: 2,66 g/cm3

Nasiąkliwość: 0,24 %

Wytrzymałość na ściskanie: 180 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 18 MPa

Ścieralność: 0,2 mm