Granit Szwed

Nasiąkliwość: 0,04%

Wytrzymałość na ściskanie: 267 N/mm2

Sprężystość (siła ugięcia): 29,3 N/mm2

Ścieralność: 6,1 cm/mm2