Granit Strzelin

Gęstość: 2,66 g/cm3

Nasiąkliwość: 0,31%

Wytrzymałość na ściskanie: 253 MPa

Ścieralność na tarczy Boehmego: 1,5mm

Mrozoodporność: 25 (całk.)

Wytrzymałość na zginanie:

Wytrzymałość na ścieranie: