Granit Ruby Star

Gęstość: 2,62 g/cm3

Nasiąkliwość: 0,26 %

Wytrzymałość na ściskanie: 2050 kg/cm2

Twardość: 6,5 Mohs

Mrozoodporność: 25 (całk.)