Granit Orion

Gęstość: 2650 kg/m3

Nasiąkliwość: 0,21 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1870 kg/cm2

Moduł pęknięcia:196 kg/cm2