Granit Olive Green nitka

Gęstość: 2640 kg/m3

Nasiąkliwość: 0,15 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1850 kg/cm2

Moduł pęknięcia: 170 kg/cm2