Granit Kuru Grey

Kraj pochodzenia: (location) Finlandia
Rodzaj: (type) Granit
Gęstość: (denisity) 2660/m3
Nasiąkliwość: (water absorption) 0,33%
Wytrzymałość na zginanie: (flexural strenght) 24,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: (compressive strenght) 297 MPa
Inne nazwy: (synonyms) Kuru Black, Kurun Harmaa, Tampere