Granit Indian Black

Gęstość: 3,03 g/cm3

Nasiąkliwość: 0,01 %

Wytrzymałość na ściskanie: 202 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 35,3 MPa

Wytrzymałość na ścieranie: 0,72 mm