Granit Hallandia

Gęstość: 2700 kg/cm3

Nasiąkliwość: 0,5 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1410 kg/cm2

Moduł pęknięcia: 220 kg/cm2

Ścieralność: 0,50 mm