Granit Graniczna

Gęstość: 2,70 g/cm3

Nasiąkliwość: 0,25%

Wytrzymałość na ściskanie: 119 MPa

Ścieralność na tarczy Boehmego: 1,6 mm

Mrozoodporność: 25 (całk.)

Wytrzymałość na zginanie:

Wytrzymałość na ścieranie: