Granit Bianco Salinas

Gęstość: b.d.

Nasiąkliwość: 0,21%

Wytrzymałość na ściskanie: 1035 kg/cm2