Granit Baltic Brown

Gęstość: 2640 kg/cm3

Nasiąkliwość: 0,18 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1880 kg/cm2

Moduł pęknięcia: 120 kg/cm2