Granit Baltic Green

Gęstość: 2710 kg/cm3

Nasiąkliwość: 0,16 %

Wytrzymałość na ściskanie: 1890 kg/cm2

Moduł pęknięcia: 120 kg/cm2